Kolbjørn Vårdal

Kolbjørn er en engasjert instruktør som legger vekt på å formidle nysgjerrighet og glede over å bruke egen kropp. Han har en spesiell interesse for hvordan fysisk trening og kroppsbevissthet kan utvikle motstandsdyktighet for stress og traumer. 
 
Med bakgrunn fra dans utdannet han seg innenfor kroppspsykoterapi og pedagogikk for deretter å fordype seg i stress og traumeforskning som endte i en mastergrad i 2019. Siden 2017 har han holdt på med en videreutdanning innenfor nevrologisk trening ved Z-Health Performance Institute. 
 
Kolbjørn har undervist om sammenhengen mellom kropp og psyke i over 20 år ved forskjellige psykoterapi utdannelser i Skandinavia og Hviterussland. Ved siden av dette driver han en praksis i Oslo med terapi og veiledning innenfor traumer og psykoterapi. 
 
Kolbjørn ser på individuell tilpasset nevrologisk trening som en nøkkel til å forebygge skader, å bli lettere smertefri og legge et fundament for å prestere på et høyt nivå. Ved å trene i samsvar med nervesystemets prinsipper styrkes også kroppens evne til å mestre både fysisk og psykisk stress.