Monica Tefke- Familieterapeut Pedagog Coach Yogalærer ReikiMaster

Med vennlig hilsen
Monica Tefke
Familieterapeut Pedagog Coach Yogalærer ReikiMaster

Mob 900 46 820

 

OM MONICA:

Monica er stødig. Hun våger å føle. Likeledes holder hun plassen for deg uansett hva som måtte kommer opp

Våger du å dykke litt dypere, kan det hende du blir overasket over rikdommen som befinner seg på innsiden

Hjertet kjenner kunnskapen du har med deg uansett - `The Knowledge of the heart`. 

Monica er ei varm og levende jente som ofte ser mer enn det øyet kan beskrive med ord. Noen kaller henne modig. Hun er stødig i sitt arbeid med å knytte det mentale, følelsene våre og kroppen sammen. Hun tror alt henger sammen med alt og at vi er en del av noe større.  Monica har en folkelig fremtoning og er opptatt av at å bringe det sanselige inn i det konkrete.  Monica er svært genuin, levende og ekte

 

 

Monica er vitebegjærlig og nysgjerrig på den gode måten. Det fremtrer som vesentlig for henne å utforske hva som nærer og er viktig for den og de hun møter. «Våger du å dykke litt dypere, kan det hende du blir overasket over rikdommen som befinner seg på innsiden». Hun er utforskende og kjenner etter før hun trekker de store linjene eller beveger seg inn på detaljnivå

 

Hun er seg bevisst sine grunnverdier og er opptatt av å finne glede og godhet i det hun betrakter, opplever og foretar seg.  Monica er svært tilstede i alle delene av hva livet bringer. Hun er i kontakt med seg selv og det omkring. Monica beveger seg ofte utenfor boksen, i form av tankemønstre, visjoner og hvordan hun ser verden. Dette gjelder også profesjonelt

 

Monica har en unik måte å få deg til å føle deg møtt, sett og verdifull. Hun inviterer deg inn i et rolig, trygt og hjertevarmt rom. Hun er genuint opptatt av det enkelte menneske og hva som skjer mellom. I dette har hun en forestilling om at all utvikling og endring skjer i mellomrommene innad i det enkelte menneske og i det som utspiller seg mellom oss i våre ulike relasjoner og mellom oss selv og det opplevde. Monicas grunnperspektiv kommer fra et holistisk menneskesyn. Hun tror at selv små skritt kan gjøre store endringer for livene våre.

Monica har med seg et bredt spekter av akademiske utdannelser og er en klinikker med stor bredde og dybde. Samtidig har hun utdypet seg i østlige tilnærminger hvor sjelen og energiene i og rundt oss også får plass. Monica har levd igjennom egne erfaringer og sitt eget liv fremfor å bære med seg en ryggsekk av noe en ikke helt vet hva er. Monica er åpen samtidig profesjonell i sine møter. Hun er opptatt av å pakke ut gjennom samtale, yogapraksis, meditasjon eller emosjonell healing. Kroppene våre med bindevevet husker våre erfaringer uavhengig av hva sinnet forteller oss. Disse erfaringene kan sette seg i kroppene våre, videre påvirke våre emosjoner. Underliggende alvorlige traumer kan skape ubalanse og etterhvert gi utslag i form av kroniske symptomer og sykdom

Uansett utgangspunkt og forhold til opplevd historie, hvor du befinner deg i livet eller hva du ønsker eller hva bestillingen din er, vil du oppleve deg løftet og møtt. «Ved å dele, ved å skape trygghet og respektfullt holde plass for et annet menneske vil magien utspille seg». Monica ser håp i alt hun berører og foretar seg. Hun åpner opp for iboende muligheter i den enkelte. Videre i samspillet i omgivelsene. Hun har stor tro på mulighetene som ligger i oss og rundt oss. Det kan bare være at det trengs å rydde litt, få nye verktøy, løfte til overflaten eller opp - utvide blikket. Kanskje ligger muligheten i å velge en annen vei. Kanskje ligger de i en utvidelse av allerede kjent kunnskap. Monica tror at hver enkelt kjenner sin egen virkelighet og historie best. Noen ganger kan vi komme litt nær det opplevde. Da kan perspektivene få mindre spillerom og det kan nesten være utholdelig å være seg eller i situasjonen. Da kan det være godt å ha noen som kan gå veien sammen med deg. Hun vil trygt og balansert holde plassen for deg